torsdag 3. mai 2012

Snart eksamen

Det er mai måned og russetid for mange elever her på skolen. Snart venter eksamen og avslutning på mange års skolegang. Biblioteket kan hjelpe deg med forberedelsene. Vi har eksamenshefter i noen fag. Bøkene er plassert på læringssenteret.