mandag 19. september 2011

Inspirasjonsdag på læringssenteret


Fredag 9. september var det oppstart for fordypningsemnet i norsk og biblioteket inviterte derfor Vg3-elevene til en inspirasjonsdag på læringssenteret. Dagen var satt av til inspirasjon og idémyldring. Vi hadde forberedt oss på å ta imot elevene og rommet var omgjort til utstillingslokale for dagen. Bøkene var inndelt etter tema, og elevene fikk hjelp av norsklærere og bibliotekarer til å finne frem til bøker og filmer som de kunne bruke i oppgaven sin.